Giới thiệu vễ xã Vĩnh Hiền

Xã Vĩnh Hiền có diện tích 6,68 km², dân số năm 1999 là 1969 người, mật độ dân số đạt 295 người/km².

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Hiền Thành