Tin hoạt động

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hiền Thành khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 03/06/2021 9:21:45 SA

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5/2021 cử tri trên địa bàn xã Hiền Thành đã sôi nổi, nghiêm túc, tích cực và chủ động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử xã Hiền Thành đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Hiền Thành khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:
 

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã Hiền Thành diễn ra ngày 23/5/2021 vừa qua đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng kế hoạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử thể hiện được tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng cử tri và các tầng lớp nhân dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để xã Hiền Thành phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Bài, ảnh: Bùi Hà

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hiền Thành: Tổ chức Hội nghị đánh giá, kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021 (2/12/2021)
Hiền Thành: Sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 (12/11/2021)
Công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hiền Thành khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 (3/6/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 10 - Thôn Thái Mỹ (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 9 - Thôn Tân Trường (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 8 - Thôn Tân An (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 7 - Thôn Hòa Bình (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 6 - Thôn Phúc Đức (13/5/2021)
Tiểu sử tóm tắt các ƯCV đại biểu HĐND xã Hiền Thành nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 5 - Thôn Tân Trại Thượng (13/5/2021)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử Xã Hiền Thành